นักกีฬา

กัมพูชา-ประวัติที่เต็มไปด้วยสงครามอันยาวนานของกัมพูชาส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริการที่จำเป็น

เช่น บริการสุขภาพ และ สังคม ในเวลานั้นผู้พิการที่ต้องการการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษต้องเผชิญกับความยาก

ลำบากพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือที่จำเป็นได้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีสถานะต่ำสุดในสังคม

ปริง ธอน และ ลอส นีโมล สมาชิกสองคนจากทีมบาสเก็ตบอลคนพิการหญิงของกัมพูชาจะมาบอกเล่า

เรื่องราวชีวิตของพวกเธอและยืนยันว่ากีฬามีส่วนช่วยให้ชีวิตของพวกเธอก้าวต่อไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

สามารถรับชมวีดีโอในภาษาอังกฤษได้ที่