ลา ชาลินา เดอ ลา เอสเปอรานซ่า (La Chalina de la Esperanza) คือผืนผ้าไหมพรมความยาว 1 กิโลเมตรที่ถูกทอขึ้นโดยครอบครัวของผู้สูญหายในเปรู นี่คือวิถีแห่งการรำลึกถึงและการอุทิศแด่สมาชิกในครอบครัวที่สูญหาย บางครอบครัวไม่ได้รับรู้ข่าวคราวจากญาติพี่น้องมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี จุดประสงค์ของการถักทอผืนผ้าไหมพรมนี้ก็เพื่อส่งสารไปยังสาธารณชนให้ได้รับรู้เรื่องราวอันยากลำบากที่ครอบครัวชาวเปรูมากมายได้เผชิญอยู่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันแห่งผู้สูญหายสากล ปี ค.ศ.2014 ผืนผ้าไหมพรมนี้จัดแสดงอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของไอซีอาร์ซีที่นครเจนีวา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2014 และจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับการถักทอผืนผ้าไหมพรมแห่งความหวังนี้ ที่โรงอาหารของไอซีอาร์ซีอีกด้วย

 

ผืนผ้า "เชลินา เด ลา เอสเปรันซ่า" พันรอบอาคารต้อนรับของสำนักงานใหญ่ไอซีอาร์ซี

ผืนผ้า “เชลินา เด ลา เอสเปรันซ่า” พันรอบอาคารต้อนรับของสำนักงานใหญ่ไอซีอาร์ซี

สองแม่ลูกแสดงผืนผ้าที่ถักทอเสร็จแล้ว

สองแม่ลูกแสดงผืนผ้าที่ถักทอเสร็จแล้ว

หญิงชาวเปรูกำลังถักชาลินาให้กับญาติผู้สูญหายของพวกเธอ

หญิงชาวเปรูกำลังถักชาลินาให้กับญาติผู้สูญหายของพวกเธอ

สองสามีภรรยากำลังร่วมงานถักทอชาลินาในเมืองซานฮวนเบาติสต้า

สองสามีภรรยากำลังร่วมงานถักทอชาลินาในเมืองซานฮวนเบาติสต้า

หญิงชาวเปรูแสดงผืนผ้าที่ถักทอเสร็จแล้ว

หญิงชาวเปรูแสดงผืนผ้าที่ถักทอเสร็จแล้ว