งานมนุษยธรรมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)

, บทความ / บล็อค

เกมส์กับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอาจฟังไม่เข้ากันเท่าไห…