ถาม-ตอบ เรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

, บล็อค

ทำไมการทำลายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในระหว่างความขัดแย้งจึง…