จากทะเลสาบเป็นทะเลทราย: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ประเทศมาลีเผชิญสภาวะวิกฤต

, บทความ / บล็อค

เพียงหนึ่งเดือนก่อนถึงการประชุมภาคีสหประชาชาติว่าด้วยกา…