เปิดรับผลงานภาพประกอบในหัวข้อ “Designing Humanity in the 21st Century” (ขยายเวลาถึงวันที่ 15 กันยายน)

, บล็อค

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับ สภากาชาดไทย…