อาวุธนิวเคลียร์ผิดกฎหมายหรือไม่? อะไรคือผลบังคับใช้จากสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

, บทความ / บล็อค

8:15 นาฬิกาที่ถูกหยุดไว้ในวันที่ 6 สิงหาคม 1945 8 โมงเช…