เสียงจากซีเรีย – 10 ปีแห่งสงครามทิ้งอะไรบ้างให้คนรุ่นหลัง

, บล็อค

สงครามในซีเรียก้าวผ่านปีที่ 10 ลองจินตนาการณ์เด็กรุ่นให…