“ถ้าลูกชายผมกลับมามองเห็นได้ ผมจะดีใจที่สุดเลย”

, บล็อค / วีดิทัศน์

ลึกเข้าไปในฝั่งตรงข้ามประเทศเพื่อนบ้านเด็กชาวกะเหรี่ยงส…