ICRC ประณามกรณีลอบฆ่าเจ้าหน้าที่คณะออกปฎิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

, ข่าว / บล็อค

บังกี/เจนีวา (ICRC) – คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICR…