โมกาดิชู – คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross – ICRC) รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากจากเหตุสังหารพลเรือน 8 ท่าน ในหมูบ้านโกโกลีย์ในเขตบัลกาล ของโซมาเลีย โดยผู้เสียชีวิต 7 ท่าน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่ในคลินิกของพื้นที่ห่างไกล ICRC รู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และขอกล่าวประณามการกระทำดังกล่าว

“ในช่วงเวลาแบบนี้และในสถานการณ์ที่การความช่วยเหลือด้านสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุด การโจมตีบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นโศกนาฏกรรมเลวร้ายที่ไม่ควรเกิดขึ้น เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต

Juerg Eglin หัวหน้าสำนักงาน ICRC ในโซมาเลีย กล่าว

สำหรับประชากรส่วนใหญ่ การเดินทางไปสถานพยาบาลในโซมาเลียเป็นเรื่องลำบาก มีประชากรเพียงร้อยละ 15 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ ความท้าทายของโซมาเลีย มีทั้งปัญหาจากความรุนแรงและความขัดแย้ง ไปจนถึงปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง น้ำท่วม

ตามข้อกำหนดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ บุคลากรทางการแพทย์และยานพาหนะทางการแพทย์ เช่น รถพยาบาล จะต้องได้รับความเคารพและปกป้องในทุกสถานการณ์ การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์จะต้องได้รับการอำนวยความสะดวก การใช้ความรุนแรงหรือพุ่งเป้าโจมตีไปที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ เพราะนอกจากจะเป็นอันตรายต่อการเข้าถึงระบบสุขภาพโดยรวม ยังเป็นการทำลายความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นสูงสุดในพื้นที่ การโจมตีประชาชนที่ไม่อยู่ในฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของการสู้รบ เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ