ผู้คนหลักล้านในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ คาบสมุทรโซมาลี กำลังเผชิญภาวะวิกฤตที่เป็นส่วนผสมของภัยธรรมชาติ ความแห้งแล้ง อุทกภัย และภัยที่เกิดจากความรุนแรงและความขัดแย้งของมนุษย์

“ผู้คนในเอธิโอเปีย โซมาเลีย และส่วนอื่นๆ ของแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ตรงกลางระหว่างสองสถานการณ์ที่ต่างกันสุดขั่ว” ปีเตอร์ เมาเร่อ ประธาน ICRC กล่าว “เปียกเกินไป แห้งเกินไปและร้อนเกินไป เหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากจะต้องหลบหนีจากความรุนแรง ความแห้งแล้งและน้ำท่วมอาจเปลี่ยนให้สถานการณ์เลวร้ายลงได้อีกหลายเท่าตัว”

ในหนึ่งวัน ผู้คนหลายพันต้องหลบหนีออกจากบ้านโดยมีสาเหตุจากทั้งความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลจาก Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) กล่าวว่า มีผู้คนราว 3,715 คน ในเอธิโอเปียต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นในเวลาเพียงหนึ่งวัน ในขณะที่ตัวเลขผู้พลัดถิ่นรายวันในโซมาเลียอยู่ที่ 1,860 คน

ในปี 2019 เอธิโอเปียเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้พลัดถิ่นมากที่สุดในทวีปแอฟริกา โดยมีจำนวนผู้พลัดถิ่นทั้งปีรวมกันมากถึง 930,000 คน ในจำนวนนี้ 426,000 คนต้องย้ายถิ่นฐานจากปัญหาน้ำท่วม ในขณะที่จำนวนผู้พลัดถิ่นในโซมาเลียก็มีจำนวนสูงไม่แพ้กัน 500,000 คน ต้องอพยพออกจากพื้นที่อาศัยเพราะภัยธรรมชาติ ในขณะที่ตัวเลขผู้อพยพหนีภัยสงครามอยู่ที่ 180,000 คน

ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเริ่มต้นปี 2019 ด้วยภัยแล้งอย่างหนัก ประสบภาวะน้ำท่วมในเดือนพฤษภาคม ก่อนความแล้งจะกลับมาในอีกไม่กีเดือนถัดมา ตามมาด้วยฤดูฝนที่อันตรายในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน

เมื่อโลกร้อนกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ปัจจุบันประเทศที่ได้รับผลกระทบก่อนใครในปัญหาที่ว่า 5 ใน 20 ประเทศมาจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซมาเลีย ได้รับผลกระทบมากเป็นอันดับหนึ่ง) ข้อมูลจาก The Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) ชี้ว่า 20 ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโลกร้อน ล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรง

“เราได้พูดคุยกับกลุ่มผู้หญิงชาวแอฟริกัน พวกเธอได้รับความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่า สามีของพวกเธอถูกฆ่า พวกเธอถูกบังคับให้หนีออกจากพื้นที่เสียงภัย หลายคนต้องทนทุกข์จากการทารุณกรรมทางเพศ ถึงอย่างนั้นพวกเธอก็ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตใหม่ท่ามกลางปัญหาความยากจน หิวโหย ภัยธรรมชาติและความไม่ปลอดภัยรอบๆ ตัว” เมาเร่อ กล่าว “เมื่อความรุนแรงและภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่และเวลาเดียวกัน การย้ายถิ่นฐานจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยที่ไม่รู้ว่าจะจนลงเมื่อไหร่ หรือมีวันจบลงหรือไม่ หลายครอบครัวต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ยากต่อการเอาชีวิตรอด”

แปลและเรียบเรียงจากบทความต้นฉบับ: Ethiopia-Somalia: Climate change and violence trap millions in near-constant crisis