เมื่อการแข่งขัน IHL Role Play ต้องใช้มากกว่าความรู้ทางกฎหมาย!

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน National International Humanitarian Law Role Play Compitition ในวันที่ 27 ตุลาคม 2019 ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต อ่านรายละเอียดได้ด่านล่าง

When an IHL role play competition calls more than just legal knowledge!

ICRC Regional Delegation Bangkok with Faculty of Law Thammasat University will organize National International Humanitarian Law Role-Play Competition 2019 on Sunday 27th October 2019 at Faculty of Law, Thammasat University (Rangsit Campus)

See below if you keen to know more on our competition.

Jean-Pictet Regulations 2020

Programme IHL RPC 2019

Thai Role Play Competition 2019 Rules