นวัตกรรมกับงานมนุษยธรรมอาจฟังดูไม่เข้ากันเท่าไหร่ ไม่นานมานี้การใช้แอพลิเคชั่น WhatsApp ในอเมริกากลางช่วยให้องค์กรมนุษยธรรมเข้าใกล้ความต้องการของผู้อพยพได้มากกว่าที่เคย

‘ก่อนนี้เราใช้กระดาษสำหรับแจ้งข่าวสารให้ผู้อพยพ 4 ปี่ที่ผ่านมา ICRC ผลิตโบรชัวร์จำนวนมากนำไปแจกตามด่านต่างๆ เรายังผลิตรายการวิทยุเพื่อแจ้งข่าวสาร แต่ด้วยการใช้แอพลิเคชั่น เราสามารถประหยัดทั้งการใช้กระดาษ และยังแน่ใจได้ว่าข้อความต่างๆ สามารถส่งผ่านไปถึงผู้อพยพแต่ละท่านได้อย่างแม่นยำ’

Jesús Serrano ผู้ประสานงานการสื่อสารระดับภูมิภาคของ ICRC ในเม็กซิโกและอเมริกากลาง ให้สัมภาษณ์

ผู้อพยพจากอเมริกากลางและเมกซิโก เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของภูมิภาค ข่าวสารที่ส่งผ่าน WhatsApp ในปัจจุบัน ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่อันตราย การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ไปจนถึงการแชร์ที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพในพื้นที่

Serrano ยังบอกว่า แอพลิเคชั่นนี้ มีส่วนช่วยสำคัญทำให้องค์กรมนุษยธรรมมีข้อมูลติดต่อกับผู้อพยพ เพื่อป้องกันกรณีสูญหายหรือขาดการติดต่อกับครอบครัว

เบอร์ WhatsApp สำหรับส่งข้อมูลของ ICRC คือ +52 1 55 80 12 90 55 ตอนนี้ได้มีการกระจายเบอร์ที่ว่าไปยังองค์กรต่างๆ ที่ทำงานในด้านเดียวกัน รวมไปถึงสภากาชาดในพื้นที่ ICRC หวังว่าการส่งข้อความแบบดิจิตอล จะสามารถลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดทรัพยากรกระดาษกว่า 50,000 ใบ และช่วยให้ผู้อพยพสามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Reference: Mexico: Migrants using WhatsApp can get advice on how to stay safe and avoid illness, sickness