วันที่ 10 กันยายน 2559 ตรงกับวันปฐมพยาบาลโลก หรือ World First Aid day ซึ่งในปีนี้ทางสภากาชาดไทยได้ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับครู อาจารย์ และเด็กนักเรียน 300 คน จากโรงเรียน 24 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แนวคิด First Aid for and by Children หรือ พลังเด็ก พลังแห่งการปฐมพยาบาล

โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กๆ เยาวชน เนื่องจากวัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ชอบค้นคว้า ทดลองจึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายดังนั้นการดูแลสุขภาพเด็กให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กๆปลอดภัยจากการบาดเจ็บจึงควรให้พวกเขาได้มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลติดตัวเพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือช่วยเหลือคนรอบตัวได้ โดยในงานได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล เช่น การแข่งขันการปฐมพยาบาล  นิทรรศการความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล กิจกรรมบนเวที และยังมีบทเพลงสำหรับเด็กๆ ชื่อ “หนูทำได้” เพื่อให้เด็กๆจดจำการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างง่ายๆได้อีกด้วย

สำหรับประวัติความเป็นมาของวันปฐมพยาบาลโลก มีที่มาจากการที่สมาชิกสหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยวงวงเดือนแดงระหว่างประเทศ หรือ IFRC ทั่วโลกกำหนดขึ้น เพื่อให้เป็นวันแห่งการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของการปฐมพยาบาลทั้งในด้านความรู้และทักษะ และยังเป็นการพัฒนาการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลทั้งในชีวิตประจำวันและในยามเกิดภัยพิบัติ  ทั้งนี้วันปฐมพยาบาลจะจัดขึ้นในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนของทุกปี

เด็กๆเข้าร่วมการแข่งขันวิธีการห้ามเลือด

เด็กๆเข้าร่วมการแข่งขันวิธีการห้ามเลือด

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

นอกจากการแข่งขันด้านปฏิบัติแล้ว เด็กๆยังต้องเข้าแข่งขันความรู้ด้านวิชาการอีกด้วย

นอกจากการแข่งขันด้านปฏิบัติแล้ว เด็กๆยังต้องเข้าแข่งขันความรู้ด้านวิชาการอีกด้วย

วิทยากรสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR

วิทยากรสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR

เด็กๆขึ้นเวทีแสดงพลังการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR

เด็กๆขึ้นเวทีแสดงพลังการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR

สาธิตการสอนช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR

สาธิตการสอนช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR

ขอขอบคุณข้อมูลและวีดีทัศน์จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย