เคยสงสัยบ้างไหมว่าขั้นตอนและวิธีการเยี่ยมสถานคุมขังของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เป็นอย่างไร และทำไม ICRC ต้องเยี่ยมสถานคุมขัง? เพื่อนร่วมงานของเราที่อิสราเอลได้เรียบเรียงสารคดีภาพถ่ายพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยอิสราเอล ทางการปาเลสไตน์ และฮามาส

การเข้าเยี่ยมนั้นจะเริ่มจากการเข้าพูดคุยหารือกับผู้อำนวยการเรือนจำ  โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจะอธิบายถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการเข้าเยี่ยม  สิ่งสำคัญในการปฎิบัติงานของ ICRC คือ การทำงานอย่างโปร่งใส การรับฟังเจ้าหน้าที่ และยังรวมถึงการติดตามถึงปัญหาหรือประเด็นใด ๆ ที่อาจมีการหยิบยกขึ้นจากการเข้าเยี่ยมในครั้งที่ผ่านๆมา
detention-palestine-04