Gargaar Newsletter 2012

, Warside

Jawaabcelin deg degga ah waa qayb ka mid ah shaqada aadananimo ee ICRC waxaana ka mid ah gargaar xagga cunada iyo dawada ah. ...