Jawaabcelin deg degga ah waa qayb ka mid ah shaqada aadananimo ee ICRC waxaana ka mid ah gargaar xagga cunada iyo dawada ah. Daabacadaan waxay daboolaysaa gargaarka deg degga ah ee la bixiyay sanadkii 2012.

Gargaar Newsletter  - Issue No. 1 September 2012 (Somali)

Gargaar Newsletter – Issue No. 1 September 2012 (Somali)

Gargaar Newsletter  - Issue No. 1 September 2012 (English)

Gargaar Newsletter – Issue No. 1 September 2012 (English)