Isu keenida qoysaska iyo kuwooda ay jecel yihiin waa qayb ka mid ah waajibaadka shaqo ee ICRC. Nuqulkan warside wuxuu taabanayaa howlaha Dib u soocelinta Xiriirka Qoyska (RFL) ee sanadka 2013. Waxyaabo badan oo ku saabsan barnaamijkan iyo dhowr sheeko guul leh ayaa ku jira daabacaadan.

Gargaar Newsletter  - Issue No. 2 January 2013 Somali)

Gargaar Newsletter – Issue No. 2 January 2013 (Somali)

Gargaar Newsletter  - Issue No. 2 January 2013 (English)

Gargaar Newsletter – Issue No. 2 January 2013 (English)

Gargaar Newsletter  - Issue No. 2 January 2013 (Arabic)

Gargaar Newsletter – Issue No. 2 January 2013 (Arabic)