ХТО МИ

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) є неупередженою, нейтральною та незалежною організацією, цілі й завдання якої мають виключно гуманітарний характер і полягають в тому, щоб захищати життя й гідність людей, які постраждали через збройні конфлікти та інші ситуації насильства, і надавати їм допомогу. Поширюючи та укріплюючи гуманітарне право й універсальні гуманітарні принципи, МКЧХ докладає усіх зусиль, щоб запобігти стражданням людей. МКЧХ, заснований у 1863 р., стоїть біля витоків Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. МКЧХ надано повноваження здійснювати свою діяльність в країнах, що постраждали від збройних конфліктів та інших ситуацій насильства. МКЧХ присутній у близько 100 країнах, де працює майже 20000 наших співробітників. Понад 600 співробітників працюють в наших офісах в Україні.

Основні напрямки допомоги у 2022 році.

НАШІ ПРИНЦИПИ

Гуманність. Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, виникнення якого зумовлене прагненням надавати допомогу всім пораненим на полі бою без винятку або переваги, намагається за будь-яких обставин як на міжнародному, так і на національному рівні попереджувати або полегшувати страждання людини. Міжнародний рух покликаний захищати життя та здоров’я людей і забезпечувати повагу до людської особистості. Він сприяє досягненню взаєморозуміння, дружби, співробітництва і міцного миру між народами.

Неупередженість. Міжнародний Рух не проводить будь-якого розрізнення за расовою, релігійною, класовою ознакою або політичними переконаннями. Він лише намагається полегшувати страждання людей, і в першу чергу тих, хто найбільше цього потребує.

Нейтральність. Щоб зберегти загальну довіру, Міжнародний Рух не може приймати будь-яку сторону у збройних конфліктах і вступати в суперечки політичного, расового, релігійного або ідеологічного характеру.

Незалежність. Міжнародний Рух незалежний. Національні товариства, надаючи своїм урядам допомогу в їхній гуманітарній діяльності та дотримуючись законів своєї країни, повинні проте завжди зберігати автономію, щоб мати можливість діяти відповідно до принципів Міжнародного Руху.

Добровільність. У своїй добровільній діяльності з надання допомоги Міжнародний Рух жодною мірою не керується прагненням одержання вигоди.

Єдність. У будь-якій країні може бути тільки одне національне товариство Червоного Хреста або Червоного Півмісяця. Воно повинно бути відкритим для всіх і здійснювати свою гуманітарну діяльність на всій території країни.

Універсальність. Міжнародний Рух є всесвітнім. Всі національні товариства користуються рівними правами і зобов’язані надавати допомогу одне одному.