Коротко про МКЧХ і Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні

Стаття

Коротко про МКЧХ і Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні

© Гарет Джон Сміт, МКЧХ

МКЧХ (http://icrc.org) є складовою частиною Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, до якого, крім нашої організації, входить Міжнародна Федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (www.ifrc.org) і 190 національних товариств Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, серед них – Товариство Червоного Хреста України (http://redcross.org.ua/)

МКЧХ та інші компоненти Руху не мають жодних ієрархічних зв’язків. Вони є незалежними організаціями, розділені з точки зору управління, мають різне керівництво. МКЧХ працює в Україні на основі свого мандата щодо захисту і допомоги людям, що постраждали від збройного конфлікту.

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) є повнопровним, незалежним членом Руху. ТЧХУ здійснює свою гуманітарну діяльність відповідно до свого власного статуту та національного законодавства України. Воно складається з регіональних відділень під керівництвом Національного комітету, який знаходиться в Києві. МКЧХ, в якості ще одного незалежного компонента Руху, не має безпосередньої влади над Національним товариством.

Кожні чотири роки, компоненти Руху зустрічаються з державами, які підписали Женевські конвенції, на Міжнародній конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (http://rcrcconference.org/), яка є вищим дорадчим органом Руху. Виконуючи свою місію, Рух керується своїми Основоположними принципами, а саме: гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність і універсальність. Кожен компонент Руху зобов’язаний поважати та відстоювати їх.

Під час своєї гуманітарної діяльністі кожен компонент Руху зобов’язаний неухильно дотримуватися рішень, прийнятих у резолюціях Міжнародної конференції, міжнародного гуманітарного права та законодавства тієї країни, де він знаходиться.

Share this article