Міжнародне гуманітарне право (МГП), яке також називають «правом війни» або «правом збройних конфліктів», встановлює детальні норми, які з гуманітарних міркувань спрямовані на обмеження наслідків збройних конфліктів. Воно захищає осіб, які не беруть або припинили брати участь у бойових діях, і встановлює обмеження на засоби і методи ведення вій ни. МГП – це універсальний звід норм. Воно складається з міжнародних договорів і звичаєвих норм, які спеціально призначені для вирішення гуманітарних проблем, що виникають безпосередньо внаслідок збройних конфліктів як міжнародного, так і неміжнародного характеру. Основними міжнародними договорами в цій сфері є Женевські конвенції 1949 року та Додаткові протоколи до них 1977 та 2005 років. Женевські конвенції були прийняті всіма державами, а кількість держав, які погоджуються з Додатковими протоколами, зростає. Ці основні документи доповнюються різними іншими міжнародними договорами. Стати учасником цихугод – це лише перший крок, але він життєво важливий. Щоб привести це право в дію – імплементувати правила, які містять ці документи, – потрібні додаткові заходи.

Повага і захист охорони здоров’я під час збройних конфліктів та в ситуаціях, на які не поширюється дія міжнародного гуманітарного права