เครือข่ายเถรวาทศึกษาข้ามชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งรัฐฉาน มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอน สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ และ ICRC จัดสัมมนาออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยงานสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเชื่อมประสานระหว่างพุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL)

เนื่องด้วยแก่นแท้ของพุทธศาสนา คือการรับรู้ถึงความทุกข์และเผยแพร่หนทางสู่การบรรเทาทุกข์ด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตและเปลี่ยนความประพฤติกรรมของเรา ทำให้พุทธศาสนามีการนำหนทางดังกล่าวมาใช้ในการไปสู่ซึ่งความหลุดพ้นและกับบรรดาปัญหาความเดือดร้อนในสังคม ไปจนถึงการรับมือกับสัจธรรมของสงครามตลอดห้วงประวัติศาสตร์อันยาวนานของพุทธศาสนา

สิ่งนี้นั่นเองที่ชี้ให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาและ IHL บางประการอาจหลอมรวมกันได้ แต่พุทธศาสนาให้แนวทางอะไรแก่ผู้ที่จำต้องตกอยู่ท่ามกลางสงครามและการสู้รบบ้าง และพุทธศาสนากับ IHL จะเปรียบเทียบกันอย่างไรในแง่นี้ การใช้มุมมองแบบสหวิทยาการเพื่อสำรวจดูสองศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านจริยธรรมกับประเพณีทางกฎหมายจึงมีความสำคัญและเหมาะสมแก่กาลเวลา

ในการสัมมนาครั้งนี้ ชารียา ซามารากูน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ทางเลือกด้านนโยบาย กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความรุนแรงทางเพศในสถานการณ์ความขัดแย้งและหลักพุทธศาสนา” พร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย