Женевські конвенції 1949 року та Додаткові протоколи до них 1977 року є основними договорами, що регулюють надання допомоги та забезпечення захисту жертвам збройних конфліктів. З метою забезпечення гарантій, передбачених цими документами, необхідно, щоб держави якомога повніше імплементували їхні положення. Імплементація вимагає від держав ухвалення низки національних законів і положень. Вони, наприклад, повинні встановлювати правила щодо використання і захисту емблем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, покарання за порушення, а також основні права осіб, які перебувають під захистом. Крім того, держави зобов’язані якомога ширше поширювати знання про Конвенції та Протоколи. Через наявність широкого кола питань, пов’язаних із цими зобов’язаннями, всебічна імплементація норм міжнародного гуманітарного права (МГП) потребує координації та підтримки з боку всіх зацікавлених державних органів та інших структур.

Зберегти юридичний бюлетень про Національні комітети з питань імплементації міжнародного гуманітарного права у форматі PDF українською мовою.

Ця публікація також доступна англійською мовою.