เปิดโลกสู่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี)

, บล็อค / สิ่งพิมพ์

แม้ว่าจะมีความพยายามในการบรรลุสันติภาพโลกอันสืบเนื่องมา…