สรุปความช่วยเหลือของไอซีอาร์ซีในช่วงที่เกิดสึนามิปี 2547

, สิ่งพิมพ์