สาส์นเนื่องในวันกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงสากล

, News

วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี เรากำหนดให้เป็นวันกาชาดและเสี้…