ประธานไอซีอาร์ซี กล่าว ณ การประชุมว่าด้วยสถานการณ์ในฉนวนกาซา “พลเรือนต้องได้รับการคุ้มครอง ตัวประกันต้องได้รับการปล่อยตัวโดยปราศจากอันตราย”

, News / ไทย

นาง มีรยานา สปอลจาริก เอกเกอร์ ประธานไอซีอาร์ซี กล่าวใน…