เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! การแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

, บทความ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลง…