หายนะที่ไม่อาจเกิดขึ้นซ้ำสอง อาวุธนิวเคลียร์ต้องไม่ถูกนำมาใช้อีก

, บทความ

“ผมได้ยินชื่อเมืองฮิโรชิมะเป็นครั้งแรกพร้อมๆ กับคำว่าระ…