ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) คืออะไร? เกี่ยวข้องแค่ไหนกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL)

, บทความ

หลังจากที่เราได้เล่าถึงความแตกต่างระหว่างกฎหมายมนุษยธรร…