อะไรคือความแตกต่างระหว่าง ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย และผู้อพยพ

, บทความ

UNHCR กล่าวว่า ทั้งโลกของเรานี้มีประชากรถึง 1 ใน 95 ที่…