กาชาดสากล สนับสนุนโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของสภากาชาดไทย

, ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ 29 ธันวาคม 2021 กาชาดสากล สนับสนุนโรง…