กาชาดสากลเปิดตัวสติ๊กเกอร์ไลน์

, สื่อมวลชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 สิงหาคม 2021 กาชาดสากลเปิดตัวสติ๊ก…