สุขสันต์วันเกิดอนุสัญญาเจนีวาปี 1949 อายุครบ 72 ปี

, บล็อค

อนุสัญญาเจนีวาเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาระหว่างประเทศที่มีสา…