น้ำใจแบบไหนที่เราเห็นได้ในยามวิกฤต? อ่านแนวคิดมุมมองสองช่างภาพมากประสบการณ์ผ่านการตีความคำว่า “Kindness during Crises”

วิกฤตต่างๆ อาจมาพร้อมความเสียหายและน้ำตา แต่หลายครั้งที…