การปิดล้อมเมืองเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่? ว่าด้วยประวัติศาสตร์สงครามและการทำลายเมือง

, บล็อค

เชื่อกันว่าเมืองที่เก่าที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติคื…