บุคลากรทางการแพทย์ตกเป็นเป้าโจมตีมากขึ้นถึงสองเท่าในช่วงโควิด-19

, บล็อค

3,780 ครั้ง คือจำนวนที่ ICRC ได้รับรายงาน เกี่ยวกับการโ…