สัมภาษณ์พิเศษกับ Dr. Sunil Kariyakarawana อนุศาสนาจารย์กองทัพบกคนแรกของอังกฤษ

, บล็อค

เราอาจจิตนาการตำแหน่งในกองทัพที่มีลำดับชั้นและหน้าที่แต…