ฝันร้ายที่ฮิโรชิมะ – บันทึกจากคุณหมอชาวต่างชาติคนแรกที่เดินทางถึงพื้นที่

, บทความ / บล็อค

30 สิงหาคม 1945 โทรเลขฉบับแรกของ ICRC ถูกส่งออกจากฮิโรช…