โซมาเลีย: การโจมตีบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่คือโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้า

, บล็อค

โมกาดิชู – คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The Inte…