เอธิโอเปีย-โซมาเลีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอกาศและความรุนแรงทำให้ผู้คนหลักล้านติดกับดักความหายนะ

, บล็อค

ผู้คนหลักล้านในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ คาบสมุทรโ…