73% ของคนยุค Millennials ใน 15 ประเทศ เน้นย้ำความสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดี ว่ามีความจำเป็นเช่นเดียวกับ น้ำ อาหาร และที่อยู่อาศัย

, บล็อค

เจนีวา (ICRC) เกือบ 3 ใน 4 ของคนยุค millennials (กลุ่มค…