อนุสัญญาเจนีวา: ทางออกของมวลมนุษยชาติในการต่อสู้กับความโหดร้ายทารุณ

, บล็อค / สิ่งพิมพ์

อนุสัญญาเจนีวาถือกำเนิดมาครบ 70 ปีแล้ว และเนื่องในวันเฉ…