70 ปีอนุสัญญาเจนีวา – กฎแห่งสงครามที่ปกป้องชีวิตมากว่า 70 ปี

, บล็อค / สิ่งพิมพ์

ลองจินตนาการว่า หมู่บ้านของคุณถูกโจมตี คุณพลัดหลงกับครอ…