สิงหาคม 2019

ถูกสังหารโดยคนหรือเครื่องจักร? – ว่าด้วยปฏิบัติการทางไซเบอร์และอาวุธสังหารอัตโนมัติกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ถูกสังหารโดยคนหรือเครื่องจักร? – ว่าด้วยปฏิบัติการทางไซเบอร์และอาวุธสังหารอัตโนมัติกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

, บล็อค

จะเกิดอะไรขึ้นหากเครื่องจักรเป็นผู้พรากชีวิต? เมื่อกฎหม…