ผู้อพยพจากเม็กซิโกกับการแจ้งข้อมูลสำคัญผ่านแอพพลิเคชั่น WhatsApp

, เรื่องเล่าจากภาคสนาม

นวัตกรรมกับงานมนุษยธรรมอาจฟังดูไม่เข้ากันเท่าไหร่ ไม่นา…