อ่านรายงานกิจกรรมล่าสุดของ ICRC ทางภาคใต้ของประเทศไทยได้ที่นี่ : รายงานการปฎิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561