คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในภาคใต้ของประเทศไทย รายงานการปฎิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561

, สิ่งพิมพ์

อ่านรายงานกิจกรรมล่าสุดของ ICRC ทางภาคใต้ของประเทศไทยได…