เด็กชาย ความฝัน และกับระเบิด

, บล็อค

ลา ซาน มีความฝันไม่ต่างจากเด็กอีกหลายพันในเมียนมา เขาอย…